Dana 1. ožujka novoosnovane europske referentne mreže započet će s radom. Europske referentne mreže jedinstvene su i inovativne platforme za prekograničnu suradnju među stručnjacima za dijagnozu i liječenje rijetkih bolesti ili složenih bolesti s niskim stupnjem raširenosti.

Sa zajedničkim radom započet će 24 tematske europske referentne mreže, koje okupljaju više od 900 visokospecijaliziranih zdravstvenih ustanova iz 26 zemalja i koje će se baviti nizom problema, uključujući oboljenja kostiju, hematološke (krvne) bolesti, rak u dječjoj dobi i imunodeficijenciju.

Koristi takvog povezivanja najboljih stručnjaka u EU-u trebale bi osjetiti tisuće pacijenata s bolestima koje zahtijevaju posebnu koncentraciju visokospecijalizirane zdravstvene skrbi u područjima za koja ima malo stručnjaka.

Ukratko o europskim referentnim mrežama

Europske referentne mreže virtualne su mreže koje povezuju pružatelje zdravstvene skrbi širom Europe u cilju liječenja složenih ili rijetkih stanja koja zahtijevaju visokospecijalizirano liječenje i udruživanje znanja i sredstava. Te mreže osnivaju se na temelju Direktive EU-a o pravima pacijenata u zdravstvenoj skrbi (2011/24/EU), kojom će se pacijentima olakšati i pristup informacijama o zdravstvenoj skrbi i tako im povećati mogućnosti liječenja.

Konkretno, u okviru europskih referentnih mreža osmislit će se novi inovativni modeli skrbi, alati e-zdravstva, medicinska rješenja i uređaji. Osim toga, mreže će zahvaljujući velikim kliničkim studijama potaknuti istraživanja, pridonijeti razvoju novih lijekova, a omogućit će i ekonomiju razmjera i osigurati učinkovitije korištenje skupih sredstava, što će imati pozitivan utjecaj na održivost nacionalnih sustava zdravstvene skrbi i na desetke tisuća pacijenata u EU-u koji boluju od rijetkih i/ili složenih bolesti i stanja.

Potpora europskim prekograničnim mrežama pružat će se s pomoću europskih prekograničnih telemedicinskih alata, a na raspolaganju im stoji niz financijskih mehanizama EU-a, kao što su Zdravstveni program, Instrument za povezivanje Europe i istraživački program EU-a Obzor 2020.