Komisija je danas donijela novi, sveobuhvatni Program vještina za Europu.

Cilj je Programa osigurati da građani razviju širok spektar vještina u ranoj dobi te iskoristiti ljudski kapital Europe, što će na koncu potaknuti zapošljivost, konkurentnost i rast u Europi. Programom se države članice i dionike poziva da poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama na tržištu rada. Sedamdeset milijuna Europljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima problema s računanjem i digitalnim vještinama. S druge strane, puno Europljana, posebice visokokvalificiranih mladih ljudi, obavlja poslove koji nisu u skladu s njihovim talentom i težnjama. Istodobno, 40 posto poslodavaca u Europi navodi da ne može pronaći zaposlenike s pravim vještinama za rast i inovacije.

Povećanje razine osposobljenosti, promicanje transverzalnih vještina i pronalaženje načina za bolje predviđanje potreba tržišta rada, među ostalim i na temelju dijaloga s gospodarskim sektorom, stoga su od presudne važnosti za poboljšanje prilika za napredovanje u životu, kao i za podupiranje pravednog, uključivog i održivog rasta te razvoja povezanijeg društva. Ne bi li pomogla da se riješe ti izazovi, Komisija će pokrenuti deset mjera pomoću kojih će vještine postati vidljivije te će se poboljšati njihovo priznavanje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, od škola i sveučilišta do tržišta rada.

Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije i memorandumu.

Informacije po pojedinim zemljama dostupne su ovdje.

Konferencija za medije potpredsjednika Katainena i povjerenice Thyssen može se pogledati ovdje.