Potpredsjednik za energetsku uniju Maroš Šefčovič i posebni izaslanik glavnog tajnika UN-a za gradove i klimatske promjene i osnivač društva Bloomberg LP Michael R. Bloomberg objavili sz 22. lipnja 2016. u Bruxellesu sklapanje Globalnog sporazuma gradonačelnika u područjima klime i energetike.

EU-ov Sporazum gradonačelnika i Ugovor gradonačelnika u okviru UN-a primarne su dvije svjetske inicijative pod vodstvom gradova u području klimatskih promjena i udružit će se u novu, prvu takvu globalnu uniju gradova koji prednjače u borbi protiv klimatskih promjena. Gradovi su važni u provedbi Sporazuma iz Pariza. Hitriji su kad je riječ o inovacijama i manje ih nego brojne države ometa politika pri njihovu prelasku prema niskougljičnoj infrastrukturi temeljenoj na čistoj energiji.

Na internetu pročitajte o inicijativama gradova, Sporazumu i Ugovoru. Pročitajte i više o energetskoj uniji.