Sporazumom se utvrđuje europski minimalni standard od 10 dana očinskog dopusta za očeve nakon rođenja njihova djeteta uz naknadu u visini naknade za bolovanje.

Osim toga, jača se postojeće pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, određivanjem dva mjeseca neprenosivog dopusta za roditelje i uvođenjem naknade za ta dva mjeseca u iznosu koji će odrediti države članice.

Europski parlament i Vijeće postigli su privremeni dogovor o prijedlogu Europske komisije za novu direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. Prvi potpredsjednik Frans Timmermans i povjerenice Marianne Thyssen i Vĕra Jourová pozdravili su sporazum sljedećim riječima:

Privremeni sporazum koji su danas postigli Europski parlament, Vijeće i Europska komisija donosi dobre vijesti obiteljima u Europi. Europski stup socijalnih prava odnosi se na poboljšanje svakodnevnog života Europljana. Današnji sporazum doprinosi konkretnom ostvarenju te vizije jer se njime obiteljima sa zaposlenim roditeljima i skrbnicima omogućuje da odluče kako će kombinirati rad i obiteljski život. To je velik korak prema Europi s istaknutijom socijalnom komponentom u duhu načela na kojima se temelji stup socijalnih prava.

Novim pravilima o ravnoteži između poslovnog i privatnog života koja su primjerena za 21. stoljeće omogućit će se zaposlenim ženama i muškarcima da ravnopravno dijele obveze skrbi o djeci i rodbini. Današnjim se sporazumom utvrđuje europski minimalni standard od 10 dana očinskog dopusta za očeve nakon rođenja njihova djeteta uz naknadu u visini naknade za bolovanje. Osim toga, jača se postojeće pravo na četiri mjeseca roditeljskog dopusta, određivanjem dva mjeseca neprenosivog dopusta za roditelje i uvođenjem naknade za ta dva mjeseca u iznosu koji će odrediti države članice. Dogovorili smo se i o europskim odredbama za novo pravo radnika – skrbnički dopust u trajanju od pet dana godišnje po radniku. I na kraju, ali ne i manje važno, novim se pravilima jača pravo svih roditelja i skrbnika da zatraže fleksibilnije uvjete rada.

Pritom nije riječ samo o jačanju prava pojedinaca; nova su pravila model kako se mogu uskladiti socijalni i gospodarski prioriteti. Njima će se poduzećima omogućiti da privuku i zadrže talentirane žene i muškarce, a koristit će i europskom gospodarstvu te doprinijeti smanjenju razlike u zaposlenosti između muškaraca i žena. Poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života za žene i muškarce nije samo pravedno, nego i pametno.

Sljedeći koraci

Privremeni sporazum sada moraju službeno donijeti Europski parlament i Vijeće.

Kontekst

Kao odgovor na izazove s kojima se suočavaju zaposleni roditelji i skrbnici pri usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza Europska komisija predložila je inicijativu za ravnotežu između poslovnog i privatnog života u travnju 2017. Ta je inicijativa ključni rezultat europskog stupa socijalnih prava.

Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života utvrđuje se niz novih ili viših standarda za roditeljski, očinski i skrbnički dopust te pravo na traženje fleksibilnih radnih uvjeta. Pritom se uzimaju u obzir potrebe malih i srednjih poduzeća te se osigurava da ona ne budu nerazmjerno pogođena. Nova direktiva dopunjuje se mjerama politike i financiranja kako bi se državama članicama pružila potpora u provedbi postojećeg zakonodavstva o zaštiti od otpuštanja, razvoju usluga formalne skrbi i uklanjanju ekonomskih prepreka koje sprečavaju rad primatelja drugog dohotka u kućanstvu.