heron-114130_1280Europska agencija za okoliš objavila je novo izvješće iz kojeg je vidljivo da su koordiniranom EU-ovom politikom u području zaštite okoliša tijekom zadnjih pet godina ostvarena znatna poboljšanja za građane.

Europljani udišu čišći zrak i dostupna im je čišća voda, manje otpada otpremaju na odlagališta, a više recikliraju, dok se politikama u području zaštite okoliša potiču otvaranje radnih mjesta i rast.

No u izvješću se upozorava i da je Europa još uvijek suočena s brojnim upornim i rastućim izazovima u području zaštite okoliša.

Komisija je na to odgovorila nizom inicijativa u području zaštite okoliša za 2015., uključujući novi, opsežniji paket za kružno gospodarstvo, preispitivanje strategije EU-a o bioraznolikosti, akcijski plan o upravljanju oceanima i revidirani paket mjera za kvalitetu zraka.

Izvor: Predstavništvo EK 

Photo credit: bigfoot on Pixabay