Komisija predstavlja mjere za djelotvornu zaštitu prava intelektualnog vlasništva čime želi potaknuti europska poduzeća, posebice MSP-ove i novoosnovana poduzeća, na ulaganje u inovacije i kreativnost.

Zahvaljujući današnjim inicijativama bit će lakše učinkovito djelovati protiv povreda prava intelektualnog vlasništva, olakšat će se prekogranični postupci, a bit će jednostavnije i rješavati problem da 5 % robe uvezene u EU vrijedne 85 milijardi eura čine krivotvoreni i piratski proizvodi. Osim toga, Komisija potiče pregovore o licenciranju kojima se poduzeća pravedno i uravnoteženo nagrađuju za inovacije, a drugima se omogućuje služenje tom tehnologijom za stvaranje novih inovativnih proizvoda i usluga.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Europski gospodarski rast i konkurentnost uvelike ovise o našim brojnim poduzetnicima, od novoosnovanih poduzeća do velikih društava, koji ulažu u nove ideje i znanje. Sveobuhvatni paket koji danas predstavljamo poboljšat će primjenu i provedbu prava intelektualnog vlasništva te potaknuti ulaganja u tehnologiju i razvoj proizvoda u Europi.

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednje velika poduzeća Elżbieta Bieńkowska kazala je: Danas jačamo kolektivnu sposobnost da ulovimo „velike ribe” koje se skrivaju iza krivotvorenih i piratskih proizvoda koji štete našim poduzećima te ugrožavaju naša radna mjesta, ali i naše zdravlje i sigurnost kad su posrijedi lijekovi ili igračke. Osim toga, s pomoću sustava licenciranja patenata koji pogoduje uvođenju interneta stvari (od pametnih telefona do umreženih automobila) učvršćujemo položaj Europe kao globalnog predvodnika.

Danas donesene mjere obuhvaćaju:

Snažniju borbu protiv krivotvorenja i piratstva: Komisija počinitelje povreda prava intelektualnog vlasništva nastoji lišiti izvora prihoda zbog kojih su njihove kriminalne aktivnosti profitabilne: to je takozvani pristup „slijedi novac” kojim se prvenstveno prate „velike ribe”, a ne pojedinačne osobe. Nadalje, želi se osigurati da su mjere provedbe prilagođene zahtjevima današnjega digitalnog doba. Današnjim inicijativama Komisija želi:

  • Osigurati jednako visoku razinu zaštite i predvidiv pravni okvir diljem EU-a. U novim smjernicama objašnjeno je kako primjenjivati Direktivu o provedbi prava intelektualnog vlasništvapretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN••• (DPPIV) iz 2004. Direktiva se pokazala važnim instrumentom u borbi protiv zlouporabe prava intelektualnog vlasništva, ali su tijekom godina države članice različito tumačile neke njezine odredbe. U smjernicama su razjašnjeni problemi s tumačenjem, što će ubuduće povećati pravnu sigurnost za sve dionike i olakšati građanskopravnu provedbu u EU-a bez donošenja novog zakonodavstva. Osim toga, Komisija poziva države članice da još predanije rade na pravosudnoj izobrazbi, sustavno objavljuju presude u predmetima koji se odnose na intelektualno vlasništvo i potiču instrumente za alternativno rješavanje sporova.
  • Potaknuti industriju na borbu protiv povreda prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na pozitivna iskustva iz Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu Komisija nastavlja podupirati inicijative pod okriljem industrije za suzbijanje povreda prava intelektualnog vlasništva, uključujući dobrovoljne sporazume o oglašavanju na internetskim stranicama, platnim uslugama te prijevozu i špediciji. Mjere protiv krivotvorenja i piratstva koje se mogu poduzeti na temelju tih sporazuma brže su od sudskih postupaka. Njima se dopunjuju nedavne smjernice Komisije za internetske platforme za borbu protiv nezakonitog sadržaja.
  • Smanjiti količinu krivotvorenih proizvoda koji stižu na tržište EU-a. Komisija predlaže jačanje programa suradnje s trećim zemljama (Kina, jugoistočna Azija, Latinska Amerika) i sastavljanje popisa za praćenje tržišta za koja se smatra da su uključena u ili olakšavaju znatne povrede prava intelektualnog vlasništva. Komisija će objaviti ažurirano izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. Osim toga, ojačat će suradnju među carinskim tijelima EU-a, posebice tako što će ubrzati provedbu Carinskog akcijskog plana za borbu protiv povrede prava intelektualnog vlasništva od 2013. do 2017.pretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN••• te predložiti usmjereniju pomoć nacionalnim carinskim tijelima. 

Stvaranje pravednijeg i uravnoteženijeg sustava za patente bitne za normu: Mnoge važne tehnologije koje su dio globalnih industrijskih standarda (primjerice WiFi ili 4G) zaštićene su patentima bitnima za normu. Danas Komisija upućuje smjernice i preporuke za uravnotežen i učinkovit sustav patenata bitnih za normu u kojem su objedinjena dva cilja: proizvođači mogu pristupiti tehnologijama na temelju transparentnih i predvidivih pravila licenciranja, a nositelje patenata istodobno se nagrađuje za ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja te normizacije pa tako i potiče da ponude svoje najbolje tehnologije radi uključivanja u norme. Zahvaljujući većoj transparentnosti i predvidivosti EU bi, uključujući njegova mnoga novoosnovana poduzeća, trebao steći početnu prednost u globalnoj tehnološko-inovacijskoj utrci te potpuno iskoristiti potencijal mreže 5G i interneta stvari.

Komisija će pozorno pratiti napredak predloženih mjera i procijeniti potrebu za daljnjim mjerama.