Europska komisija danas je odlučila registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom „Europe CARES – uključivo kvalitetno obrazovanje za djecu s invaliditetom”.

Cilj inicijative zajamčiti je „pravo na uključivo obrazovanje djece i odraslih s invaliditetom u Europskoj uniji”. U tekstu inicijative navodi se da „u EU-u živi više od 70 milijuna građana s invaliditetom i 15 milijuna djece s posebnim obrazovnim potrebama” i mnogi od njih „nailaze na prekomjerne prepreke u ostvarivanju prava na kvalitetno uključivo obrazovanje”. Stoga organizatori pozivaju Komisiju da „izradi prijedlog pravnog akta o zajedničkom okviru EU-a za uključivo obrazovanje kojim će se postići da ni jedno dijete ne bude zapostavljeno kad je riječ o uslugama rane intervencije, obrazovanju i prijelazu na tržište rada.”

U skladu s Ugovorima EU može poduzeti pravne mjere za suzbijanje diskriminacije na temelju invaliditeta te poduprijeti djelovanje država članica u području obrazovnih sustava i strukovnog osposobljavanja. Komisija stoga smatra inicijativu pravno prihvatljivom i odlučila ju je registrirati. U ovoj fazi postupka Komisija ne analizira sadržaj prijedloga.

Inicijativa će se registrirati 4. ožujka 2019., čime će započeti jednogodišnji proces tijekom kojeg će organizatori prikupljati potpise potpore. Ako inicijativa u godinu dana prikupi milijun izjava o potpori iz najmanje sedam različitih država članica, Komisija će je analizirati i reagirati u roku od tri mjeseca. Komisija će odlučiti hoće li ispuniti zahtjev iz inicijative ili ne, a u oba slučaja svoju odluku mora obrazložiti.

Kontekst

Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona te je u travnju 2012., nakon stupanja na snagu Uredbe o građanskoj inicijativi, kojom se provode odredbe Ugovora, pokrenuta kao instrument s pomoću kojega građani mogu utjecati na politički program. Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2017. predstavio prijedloge Europske komisije za reformu europske građanske inicijative radi povećanja njezine pristupačnosti. U prosincu 2018. Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o reformi i od 1. siječnja 2020. primjenjivat će se revidirana pravila.

Ako europsku građansku inicijativu nakon njezine službene registracije podrži najmanje milijun građana iz barem četvrtine država članica EU-a, oni mogu pozvati Europsku komisiju da predloži pravni akt u područjima u kojima za to ima ovlasti.

Predviđeni su sljedeći uvjeti dopuštenosti: da predložena mjera ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta, da nije očito uvredljiva, isprazna ili uznemirujuća te da nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije.

Dodatne informacije

Cjeloviti tekst predložene europske građanske inicijative (dostupan od 4. ožujka)

Europske građanske inicijative za koje se trenutačno prikupljaju potpisi

Internetske stranice europske građanske inicijative

Uredba o građanskoj inicijativi

Internetske stranice inicijative Europe Cares