Europska komisija osigurala je milijardu eura iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao jamstvo za Europski investicijski fond (EIF), koji je dio grupe Europske investicijske banke.

To će EIF-u omogućiti da izda posebna jamstva kojima će banke i druge davatelje kredita potaknuti da osiguraju likvidna sredstva za najmanje 100 000 europskih MSP-ova i malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije koji su pogođeni gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa, a ukupni iznos financiranja procjenjuje se na 8 milijardi eura. Mjerom koja je danas objavljena provedena je namjera Komisije da hitno pomogne najteže pogođenim MSP-ovima kako je navedeno u Komunikaciji Komisije od 13. ožujka, a sredstva će se moći isplaćivati već u travnju. Ona je dio paketa mjera koji je grupa EIB-a najavila 16. ožujka i koji je namijenjen brzoj mobilizaciji potpore za europske MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Jedna od izravnih gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa iznenadni je nedostatak likvidnosti u malim i srednjim poduzećima. Ta poduzeća u kriznim situacijama obično najviše trpe i iznimno je bitno da im se osigura dovoljno likvidnih sredstava da bi mogla prebroditi aktualnu krizu. Međutim, u situacijama smanjene likvidnosti banke MSP-ovima nevoljko daju kredite zbog naglog povećanja percipiranog rizika. Zbog toga su potrebna jamstva EU-a kojima se podupiru takvi krediti. EIF od danas na tržištu nudi namjenska jamstva s potporom iz EFSU-a predviđena za ublažavanje posljedica pandemije za mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Poduzeća u cijeloj Europi u teškoj su situaciji. EU brzo reagira kako bi ublažio posljedice aktualne krize te pomogao malim i srednjim poduzećima, koja su posebno osjetljiva. Komisija i Europski investicijski fond danas su omogućili da se europskim MSP-ovima zahvaćenima pandemijom koronavirusa brzo isplate gotovinska sredstva u ukupnom iznosu od 8 milijardi eura. Sredstva će se početi isplaćivati već ovaj mjesec preko lokalnih banaka i davatelja kredita kako bi se pomoglo najteže pogođenima.

Glavni direktor EIF-a Alain Godard izjavio je: U nezabilježenim kriznim situacijama iznimno je važno da se MSP-ovima pruži potrebna potpora. EIF intenzivno radi na brzom i primjerenom odgovoru na bolest COVID-19 i zadovoljstvo nam je što danas s Komisijom pokrećemo ovu novu inicijativu u vrijednosti od 8 milijardi eura. Ovo je važan prvi korak, a grupa EIB-a nastavit će tražiti i druga rješenja za brzo zadovoljavanje financijskih potreba poduzetnika u cijeloj Europi.

Zahvaljujući milijardi eura osiguranoj iz EFSU-a (instrument COSME-a za kreditna jamstva) te iz jamstvenog instrumenta InnovFina za mala i srednja poduzeća (Obzor 2020.) Europski investicijski fond moći će financijskim posrednicima ponuditi jamstva u vrijednosti od 2,2 milijarde eura, čime će se omogućiti isplata financijskih sredstava u iznosu od 8 milijardi eura. EIF će jamstva ponuditi na tržištu putem poziva na iskaz interesa koji će danas poslati na adrese nekoliko stotina financijskih posrednika, među kojima su banke i alternativni davatelji kredita. Glavna su obilježja tih jamstava:

  • jednostavniji i brži pristup jamstvu EIF-a
  • veće pokriće rizika – do 80 % potencijalnih gubitaka za pojedinačne kredite (za razliku od uobičajenih 50 %)
  • stavljanje naglaska na kredite za obrtni kapital u cijelom EU-u
  • mogućnost fleksibilnijih uvjeta, uključujući odgodu, reprogramiranje ili privremeni prekid otplate.

Jamstva s tim obilježjima bit će dostupna novim financijskim posrednicima i financijskim posrednicima koji već surađuju s EIF-om, a oni će ponuditi posebne uvjete za više od 100 000 poduzeća koja imaju pravo na jamstva u okviru instrumenta COSME-a za kreditna jamstva i jamstvenog instrumenta InnovFina za mala i srednja poduzeća.

Sljedeći koraci

Na temelju današnjeg poziva na iskaz interesa financijski posrednici koji već imaju sporazume s EIF-om u okviru navedenih instrumenata COSME-a i InnovFina nova će jamstva moći iskoristiti odmah po podnošenju zahtjeva. Ostali financijski posrednici jamstva će moći iskoristiti nakon što prođu vrlo kratak postupak prijave. Zahvaljujući tome najteže pogođena poduzeća nova će sredstva moći dobiti već u travnju. MSP-ovi će kredite moći zatražiti izravno od lokalnih banaka i davatelja kredita koji sudjeluju u tom programu, a njihov popis bit će dostupan na internetskoj stranici www.access2finance.eu.

Komisija i grupa EIB-a nastavit će raditi na dodatnim mjerama i iskoristit će sve dostupne instrumente da bi pomogli u zaustavljanju pandemije koronavirusa i ublažavanju njezinih gospodarskih posljedica.

Kontekst

Da bi osigurale milijardu eura iz proračuna EU-a, Komisija i grupa EIB-a provele su niz izmjena u svojim posebnim sporazumima.

Europski investicijski fond (EIF) dio je grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija europskim mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima olakšati pristup financiranju. EIF osmišljava i razvija poduzetnički kapital i kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su usmjereni posebno na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF pomaže u ostvarenju ciljeva EU-a za potporu inovacijama, istraživanju i razvoju, poduzetništvu, rastu i zapošljavanju.

COSME je program EU-a za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća za razdoblje 2014. – 2020., s ukupnim proračunom od 2,3 milijarde eura. Najmanje 60 % tog programa namijenjeno je olakšavanju pristupa financiranju za MSP-ove u Europi, za što postoje dva financijska instrumenta. Instrument COSME-a za kreditna jamstva podupire jamstva i protujamstva za financijske institucije kako bi one mogle MSP-ovima isplaćivati više kredite i sredstava za leasing. Instrument vlasničkog kapitala za rast u okviru programa COSME pomaže u osiguravanju rizičnog kapitala za MSP-ove, posebno u fazi širenja i rasta.

Obzor 2020. program je EU-a za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. – 2020., s ukupnim proračunom od 77 milijardi eura. U okviru Obzora 2020. financijskim instrumentima iz programa InnovFin (Financijska sredstva EU-a za inovatore) nastoji se olakšati i ubrzati pristup financiranju za inovativna poduzeća u cijeloj Europi. Konkretno, jamstveni instrument InnovFina za mala i srednja poduzeća osigurava jamstva i protujamstva za financiranje zaduživanjem u iznosu od 25 000 eura do 7,5 milijuna eura kako bi se inovativnim MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije olakšao pristup financiranju. Taj instrument vodi EIF, a u okviru njega financijski posrednici, to jest banke i druge financijske institucije, dobivaju jamstva za dio gubitaka koje pretrpe kao posljedicu financiranja zaduživanja koje je obuhvaćeno tim instrumentom.

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) financijski je stup Plana ulaganja za Europu, koji je pokrenut u studenome 2014. kako bi se zaustavio pad razine ulaganja i kako bi se Europu poguralo na putu prema gospodarskom oporavku. Na temelju njegova inovativnog pristupa u kojem se grupi EIB-a daju jamstva iz proračuna EU-a omogućena je mobilizacija znatne količine sredstava iz javnog i privatnog sektora za ulaganja u strateške sektore europskog gospodarstva. Zahvaljujući Planu ulaganja za Europu dosad su ostvarena ulaganja u iznosu većem od 460 milijardi eura i podržan je 1,1 milijun novoosnovanih poduzeća i MSP-ova u cijeloj Europi. Najnovije brojčane podatke o EFSU-u po sektoru i zemlji možete pronaći ovdje.

Više informacijaPoziv financijskim posrednicima na iskaz interesa za instrument COSME-a za kreditna jamstva
Poziv financijskim posrednicima na iskaz interesa za jamstveni instrument InnovFina za mala i srednja poduzeća

Koordinirani europski odgovor na koronavirus:

Internetske stranice o koronavirusu

Internetske stranice EIB-a