Od danas su Belgija, Nizozemska i Slovenija nove zemlje domaćini za medicinsku opremu u sustavu rescEU.

Osim toga, u Njemačkoj, koja je već zemlja domaćin sustava rescEU, smjestit će se dodatne zalihe medicinske opreme. Zajedničke europske zalihe medicinske opreme smještene su u ukupno devet zemalja i uključuju više od 65 milijuna medicinskih maski i 15 milijuna maski FFP2 i FFP3, više od 280 milijuna parova medicinskih rukavica, gotovo 20 milijuna medicinskih ogrtača i pregača te nekoliko tisuća koncentratora kisika i respiratora.

Koronavirus je i dalje velik zdravstveni izazov u 2021. i znamo da moramo ostati na oprezu. S četiri dodatne zalihe medicinske opreme u okviru sustava rescEU u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Sloveniji EU osigurava da ranjive skupine i zdravstveni radnici dobiju opremu potrebnu za zaštitu i održavanje stabilnih zdravstvenih sustava diljem kontinenta, izjavio je povjerenik za upravljanje krizama Janez Lenarčič.

Strateške medicinske zalihe dio su pričuve sustava rescEU, koja među ostalim obuhvaća sredstva za gašenje požara iz zraka i kapacitete za medicinsku evakuaciju. Zalihe sustava rescEU predstavljaju krajnju mjeru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu koja se može aktivirati u slučaju prirodnih opasnosti i opasnosti uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Države članice EU-a, Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Turska sudjeluju u Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu. Priopćenje za medije dostupno je na internetupretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN•••.