U okviru EU-ova programa MEDIA, pokrenutog 1991., dosad je u europsku kreativnost i kulturnu raznolikost uloženo više od 2,4 milijarde eura. Program je pridonio stvaranju velikog broja filmova u Europi i njihovoj međunarodnoj distribuciji. Ovogodišnji Filmski festival u Cannesu izvrsna je prilika za proslavu 25. godišnjice programa MEDIA. U Cannesu su i ove godine dobro zastupljeni filmovi financirani sredstvima iz tog programa: devet od dvadeset jednog filma u konkurenciji za nagradu Zlatna palma financirano je sredstvima iz programa MEDIA.

Gosti Filmskog festivala u Cannesu ove su godine biti potpredsjednik Europske komisije Ansip i povjerenik Oettinger, a sudjelovali su u raspravama o postignućima programa MEDIA i načinima na koji se audiovizualni sektor EU-a, u kojem je zaposleno više od 1,3 milijuna ljudi, može dodatno ojačati u okviru strategije EU-a za uspostavu jedinstvenog digitalnog tržišta.

Objavljeni su priopćenje za medije, dokument s najčešćim pitanjima, videoisječak, izjave sudionika, informativni članci i članci o pojedinim zemljama.

Izvor: European Commission