Od danas u uporabu ulazi novi europski sustav elektroničkog certificiranja radi boljeg nadzora uvoza ekoloških proizvoda – EU tako postaje globalni predvodnik kad je riječ o sljedivosti i prikupljanju pouzdanih podataka o trgovini tim proizvodima.

Tim pionirskim sustavom elektroničkog certificiranja poboljšat će se odredbe o sigurnosti hrane i smanjiti broj mogućih slučajeva prijevare. Smanjit će se i administrativno opterećenje gospodarskih subjekata i nadležnih tijela te osigurati sveobuhvatni statistički podaci o ekološkom uvozu.

U šestomjesečnom prijelaznom razdoblju vrijedit će i papirnate i e-potvrde, a od 19. listopada 2017. za uvoz ekoloških proizvoda upotrebljavat će se isključivo e-potvrde.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Za EU-ove standarde sigurnosti hrane veoma je važna naša odlučnost da uvedemo strože mjere certificiranja i inspekcije. Ti visoki standardi omogućili su nam da postanemo svjetski predvodnik u pitanjima hrane, ali uvijek moramo tražiti nove načine da budemo još bolji. Novim će se propisima poboljšati sljedivost na važnom i sve većem tržištu ekoloških proizvoda.

U praksi, uvozne će se potvrde odsad unositi u računalni veterinarski sustav TRACES – postojeći elektronički sustav EU-a za praćenje kretanja prehrambenih proizvoda u EU-u. Pokazalo se da uvijek dostupni sustav TRACES olakšava trgovinu jer je ubrzao administrativne postupke, a trgovinskim partnerima i mjerodavnim tijelima omogućio da s lakoćom dobiju informacije o kretanju pošiljki. Pokazao se i kao vrijedan alat za brzu reakciju na prijetnje javnome zdravlju jer omogućuje praćenje kretanja pošiljke i olakšava upravljanje rizikom u odnosu na odbijene pošiljke.

Kontekst

Na temelju preporuka Europskog revizorskog suda i zahtjeva država članica da se riješi pitanje nadzora kretanja ekoloških proizvoda i usklađenosti uvoznih provjera, novim se propisima želi poboljšati sljedivost ekoloških proizvoda te smanjiti broj mogućih slučajeva prijevare.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842 objavljena je 14. listopada 2016. i njome je izmijenjena Uredba (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija.

Dodatne informacije

Ekološki uzgoj u EU-u