S početkom školske godine nastavlja se EU-ov program voća, povrća i mlijeka u školama u državama članicama koje u njemu sudjeluju.

U cilju promicanja zdravih prehrambenih navika među djecom ovaj program EU-a uključuje distribuciju voća, povrća i mliječnih proizvoda te posebne obrazovne programe u okviru kojih će se učenike podučavati o važnosti zdrave prehrane i načinu proizvodnje hrane.

Broj škola koje u tome sudjeluju raste te je ovom inicijativom za zdravu prehranu u školskoj godini 2017./2018.obuhvaćeno više od 30 milijuna djece diljem Europske unije.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Važno je znati otkud naša hrana dolazi i da je ona rezultat naporna rada. Zahvaljujući EU-ovim programima za škole, djeca uče ne samo o poljoprivredi i proizvodnji hrana, već imaju priliku kušati kvalitetne proizvode i iskoristiti njihovu prehrambenu vrijednost. Za dobru hranu nikad nije prerano!”

U okviru programa za svaku školsku godinu rezervirano je 150 milijuna EUR za voće i povrće te 100 milijuna EUR za mlijeko i druge mliječne proizvode. Iako sudjelovanje nije obvezno, sve države članice EU-a pretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj poveznici barem ga djelomično provode. Europska komisija donijela je u ožujku 2018. odluku o raspodjeli sredstva za školsku godinu 2018./2019. za svih 28 država članica koje sudjeluju u programu. Osim toga, države članice imaju mogućnost dopuniti potporu EU-a nacionalnom potporom za financiranje programa.

Odabir proizvoda za distribuciju temelji se na zdravstvenim i okolišnim aspektima, godišnjem dobu, raznolikosti i dostupnosti. Države članice mogu poticati lokalnu ili regionalnu kupnju, organske proizvode, kratke lance opskrbe, koristi za okoliš, programe kvalitete za poljoprivredne proizvode.

Distribucija voća, povrća i mlijeka popraćena je nizom obrazovnih aktivnosti namijenjenih školskoj djeci. Gotovo sve zemlje osnovale su odbore u kojima sudjeluju nacionalna tijela i dionici iz poljoprivrednog, zdravstvenog i obrazovnog sektora, a neki od njih sastali su tijekom školske godine kako bi nadgledali provedbu aktivnosti.