Komisija je za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. predložila jačanje strateške autonomije, sposobnosti da zaštiti svoje građane te položaja EU-a na globalnoj razini.

Europskim fondom za obranu od 13 milijardi EUR omogućena je financijska potpora za prekogranična ulaganja u najsuvremeniju i potpuno interoperabilnu tehnologiju i opremu kao što su kriptirani softver i tehnologija bespilotnih letjelica. Usto, visoka predstavnica uz podršku Komisije danas predlaže novi Europski instrument mirovne pomoći s 10,5 milijardi EUR, izvanproračunski instrument, koji će pomoći jačanju sposobnosti EU-a da sprječava sukobe, očuva mir i jamči međunarodnu sigurnost.

Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Komisije, izjavila je: „Europska je unija tijekom prošle dvije godine poduzela prethodno nezamislive korake u području sigurnosti i obrane. Sada možemo podržati istraživanja i suradnju u svrhu razvoja obrambenih kapaciteta. Poduzimamo mjere kojima će se olakšati brzo kretanje snaga država članica diljem Europe. Nadalje, uz podršku Komisije predlažem uspostavu Europskog instrumenta mirovne pomoći kojime će se poboljšati financiranje vojnih operacija EU-a i potpora za akcije naših partnera.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Predložene mjere doprinijet će da EU postane gospodar svoje sudbine. Preuzimamo veću dgovornost za obranu i zaštitu naših građana. Prvi put u povijesti Europske unije, dio europskog proračuna namijenjen je za zajedničko ulaganje u razvoj novih tehnologija i opreme namijenjenih zaštiti našeg stanovništva. Europski fond za obranu predstavlja istinski europski alat za poticanje zajedničkih ulaganja i jačanje obrambenih mjera država članica.”

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća, izjavila je: „Europski fond za obranu prekretnica je u području obrambene suradnje u Europi. Na temelju prvih inicijativa ispitivanih tijekom zadnje dvije godine, sada proširujemo planove i stvaramo ambiciozni europski instrument namijenjen podršci obrambenih projekata tijekom cijelog razvojnog ciklusa. Fond s 13 milijardi EUR pokazuje koliko je ova Komisija odlučna u pogledu stvaranja Europe koja brani i štiti svoje građane.”

Europski fond za obranu

U svrhu izravnog financiranja konkurentnih i suradničkih istraživačkih projekata, posebice bespovratnim sredstvima, izdvojit će se 4,1 milijarda od 13 milijardi EUR Europskog fonda za obranu. Izuzevši fazu istraživanja, 8,9 milijardi EUR bit će na raspolaganju za nadopunjavanje ulaganja država članica sufinanciranjem troškova za razvoj prototipova te posljedičnih zahtjeva za certificiranje i ispitivanje. Fond će uvrstiti EU među prva četiri europska ulagača u istraživanje i razvoj u području obrane te djelovati kao katalizator za inovativnu i konkurentnu industrijsku i znanstvenu bazu.

Glavna obilježja Europskog fonda za obranu:

 • financiranje projekata kojima bi EU postao sigurniji i koji su u skladu s prioritetima koje su države članice dogovorile u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike te drugih regionalnih i međunarodnih organizacija (NATO),
 • prihvatljivi su samo suradnički projekti koji uključuju najmanje tri sudionika iz tri države članice,
 • EU će sufinancirati razvoj zajedničkih prototipova ako se države članice obvežu na kupnju gotovog proizvoda,
 • potiče se prekogranično sudjelovanje MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije omogućavanjem većih stopa financiranja i davanjem prednosti projektima konzorcija koji uključuju MSP-ove i objavom poziva na podnošenje prijedloga, prema potrebi,
 • ciljanje revolucionarnih inovacija s 5 % sredstava namijenjenih disruptivnoj tehnologiji i inovativnoj opremi kojima će se potaknuti dugoročno tehnološko vodstvo Europe,
 • projekti u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO), ako su prihvatljivi, mogu steći pravo na dodatni bonus za sufinanciranje od 10 %, ali sredstva se ne dodjeljuju automatski.

Europski instrument mirovne pomoći

Visoka predstavnica uz podršku Komisije predlaže Europski instrument mirovne pomoći i novi izvanproračunski fond s 10,5 milijardi EUR. Fondom će se objediniti postojeći izvanproračunski mehanizmi posvećeni sigurnosti i obrani kako bi se prevladali postojeći nedostaci i ograničenja. Time se poboljšava djelotvornost financiranja operacija i misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Potiču se doprinosi EU-a mirovnim operacijama pod vodstvom partnera i proširuje područje primjene vojne i obrambene potpore koju EU može pružiti. Pokrivaju se troškovi koji se ne mogu financirati u okviru proračuna EU-a zbog vojnih i obrambenih implikacija.

Sljedeći koraci

Brz dogovor o ukupnom dugoročnom proračunu EU-a i njegovim sektorskim prijedlozima neophodan je da bi sredstva EU-a što prije počela davati rezultate na terenu.

Kašnjenja nalik onima s početka aktualnog proračunskog razdoblja za 2014. – 2020. značila bi odgodu poziva na podnošenje prijedloga za suradničke projekte u područjima kao što su metamaterijali, kriptirani softver, tehnologija bespilotnih letjelica ili satelitska komunikacija.

Kada bi se dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu postigao 2019., bio bi moguć neometan prelazak s postojećeg dugoročnog proračuna (2014.–2020.) na novi te bi se zajamčilo predvidivo i neprekinuto financiranje, što bi bilo na korist svima.

Nakon što dobije podršku Komisije, visoka predstavnica predstavit će prijedlog Europskog instrumenta mirovne pomoći Vijeću koje treba donijeti jednoglasnu odluku.

Kontekst

Predsjednik Juncker u svojim je političkim smjernicama iz lipnja 2014. jačanje sigurnosti europskih građana naveo kao prioritet. Najavio je stvaranje Europskog fonda za obranu u govoru o stanju Unije 2016.

Komisija je predstavila prvu inačicu Europskog fonda za obranu u lipnju 2017. kojom je omogućena suradnja u području obrane na razini EU-a pomoću pripremnog djelovanja u pogledu istraživanja u području obrane za razdoblje 2017. – 2019. i europskog programa industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) za razdoblje 2019. – 2020.

Današnjim prijedlogom o Europskom fondu za obranu ispunjavaju se obveze preuzete u lipnju 2017. o povećanju financiranja i većem fondu u razdoblju do 2020.

Europski fond za obranu dopunjavat će druge programe EU-a, osobito proračun od 6,5 milijardi EUR namijenjen Instrumentu za povezivanje Europe radi poboljšanja strateške prometne infrastrukture EU-a kako bi bila primjerena za vojnu mobilnost te novi program za istraživanja i inovacije Obzor Europa za koji je izdvojeno 100 milijardi EUR.

Dodatne informacije 

Zakonodavni tekstovi i informativni članci:

 • Prijedlog uredbe o osnivanju Europskog fonda za obranu COM(2018) 476
 • Prilog prijedlogu uredbe
 • Procjena utjecaja SWD(2018) 345
 • Sažetak procjene utjecaja
 • Informativni članak: Europski fond za obranu

Informativni članak: Europski instrument mirovne pomoći

Pitanja i odgovori: Europski instrument mirovne pomoći

Dodatne informacije o proračunu EU-a za budućnost dostupne su ovdje.