150609ec1-detailEuropska komisija donijela je 28. travnja 2015. Europski program sigurnosti u kojem je iznijela glavna djelovanja kojima namjerava zajamčiti djelotvoran odgovor EU-a na prijetnje sigurnosti u razdoblju od 2015. do 2020. Otada je ostvaren znatan napredak u provedbi programa.

Tijekom prve godine nakon donošenja programa dogodili su se i tragični teroristički napadi diljem svijeta, uključujući i one na europskom tlu – u studenom 2015. u Parizu i prije dva dana u Bruxellesu. U tom se kontekstu u memorandumu navode djelovanja koja valja hitno obaviti u svjetlu aktualnih izazova te se sažimaju već obavljena djelovanja.

Cijeli memorandum dostupan je ovdje.

Izvor: European Commission

Photo Credit: European Commission