IMG-20151126-WA0002Prošlog tjedan (26. i 27. 11.) u Opatiji je održan prvi prekogranični sastanak EUROPE DIRECT mreže i drugih EU mreža u Hrvatskoj na kojem su sudjelovali i predstavnici mreža u Sloveniji. Na sastanku je sudjelovala i Vivane Hoffman, direktorica Glavne uprave za komunikacije Europske unije kako bi se upoznala s radom i problemima EU mreža u Hrvatskoj i Sloveniji. Ovo je bila prilika za EU mreže iz Hrvatske i Slovenije da se upoznaju i razmjene iskustva i primjere dobre prakse. 

Na sastanku su svoj rad predstavili predstavnici mreža Solvit, Your Europe Advice, Europski potrošački centar, Europski dokumentacijski centri te je održana radionica na temu komunikacijskih kompetencija.