Europski parlament danas je glasao za novu uredbu kojom će se povećati sigurnost osobnih iskaznica i boravišnih isprava u čitavoj Europskoj uniji.

Slaba sigurnosna obilježja osobnih iskaznica u nekim državama članicama koje još uvijek izdaju papirnate osobne iskaznice predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost jer se mogu lako krivotvoriti i poslužiti teroristima i drugim kriminalcima za ulazak u Europu. Tom će se uredbom uvesti minimalni zajednički sigurnosni standardi kako bi osobne iskaznice postale sigurne i pouzdane.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos pozdravio je ishod glasanja u Parlamentu: U budućnosti bi sve osobne iskaznice i boravišne isprave izdane u EU-u trebale imati iste minimalne sigurnosne standarde. To će nam omogućiti da otkrijemo teroriste i kriminalce koji pokušavaju prijeći naše granice i da ih u tome spriječimo. Pritom ćemo poštovati prava, slobodu i mobilnost građana.

Povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová pojasnila je: Osobne iskaznice s jačim sigurnosnim obilježjima našim će građanima omogućiti lakše putovanje u čitavom EU-u.  Tako ćemo zajamčiti da identifikacijske isprave u svim zemljama imaju jednaka sigurnosna obilježja i onemogućiti teroristima i kriminalcima iskorištavanje propusta i slabosti u sustavu.

Osobne iskaznice i putovnice imat će ista sigurnosna obilježja – naime, obje putne isprave odsada će imati vrlo siguran beskontaktni čip s fotografijom i otiscima prstiju vlasnika. Države članice nove će osobne iskaznice početi izdavati za dvije godine. Osobne iskaznice koje su trenutačno u uporabi, a nisu u skladu s novim standardima, morat će se zamijeniti u roku od pet ili deset godina, ovisno o njihovoj razini sigurnosti. Previđene su iznimke za neke osobne iskaznice čiji su vlasnici stariji od 70 godina.

Uvođenjem novih pravila države članice ne obvezuju se na izdavanje osobnih iskaznica; one i dalje same odlučuju hoće li njihovo izdavanje biti obvezno ili dobrovoljno te hoće li se one uopće izdavati. Države članice mogu zadržati njihov dosadaizgled i usluge e-uprave. No sve nove osobne iskaznice morat će biti u skladu s novim sigurnosnim standardima.

Sljedeći koraci

Prijedlog još ide na konačno donošenje u Vijeće.

Kontekst

Komisija je 17. travnja 2018. u sklopu mjera za uspostavljanje istinske i učinkovite sigurnosne unije predložila poboljšanje sigurnosnih značajki osobnih iskaznica građana EU-a i boravišnih isprava članova njihovih obitelji koji nisu građani EU-a.

Procjenjuje se da još oko 80 milijuna Europljana posjeduje strojno nečitljive osobne iskaznice bez biometrijskih podataka. Cilj je ovog prijedloga suzbiti korištenje krivotvorenim dokumentima, primjerice kako bi se teroriste i kriminalce spriječilo u ulasku u EU iz trećih zemalja.

Dodatne informacije

Informativni članak

Komunikacija: Sedamnaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

Česta pitanja – Uskraćivanje sredstava za djelovanje teroristima

Procjena učinka prijedloga za poboljšanje sigurnosti osobnih iskaznica i boravišnih isprava građana EU-a i članova njihovih obitelji

Priopćenje za medije: Sigurnosna unija: Komisija predstavlja nove mjere kako bi se teroristima i kriminalcima uskratila sredstva i suzio prostor za djelovanje