Tragovi pesticida u hrani mogu imati posljedice na zdravlje. Parlament je iznio planove za jačanje povjerenja u postupak odobravanja pesticida od strane EU-a.

Oko 50 posto hrane koju je ispitala Europska agencija za sigurnost hrane u 2016. sadržavalo je tragove pesticida, dok se u 3,8 posto slučajeva radilo o količinama preko zakonske granice. U EU-u se pesticidi i aktivne tvari pažljivo nadziru, ali posljednjih godina su se pojavila pitanja vezana uz postupak odobravanja, naročito nakon kontraverze oko obnavljanja dozvole za glifosat.

Kako bi se bolje zaštitilo građane, Europski parlament želi poboljšati upravljanje korištenja pesticida u EU-u.

Održiva upotreba pesticida

Europski parlament je 12. veljače 2019. usvojio izvješće o boljoj provedbi direktive o održivoj upotrebi pesticida. Cilj direktive je promicanje integrirane zaštite bilja i uvođenje alternativnih metoda kroz nacionalne planove u kojima zemlje članice postavljaju ciljeve za smanjenje rizika i upotrebe pesticida.

Zastupnici žale nedostatak napretka u smanjenju upotrebe pesticida te provedbi alternativnih metoda, što je slučaj u većini zemalja članica. U izvješću se naglašava da je samo pet članica uspostavilo mjerljive ciljeve za smanjenje rizika ili smanjenje upotrebe pesticida.

Uzimajući u obzir stalni masovni pad populacije kukaca u Europi koji je povezan s trenutnom razinom upotrebe pesticida i koji će imati negativan utjecaj na buduću poljoprivrednu proizvodnju, zastupnici Europskog parlamenta pozvali su države članice da zaštite zdravlje ljudi i okoliš promicanjem smanjene uporabe pesticida i korištenjem nekemijskih metoda kad god je to moguće. Također su pozvali Komisiju da predloži obvezujući cilj na razini EU-a za smanjenje upotrebe pesticida.

Više transparentnosti u postupku odobrenja

U veljači 2018. Parlament je postavio posebni odbor za ispitivanje postupka izdavanja dozvola za pesticide. Na plenarnoj sjednici 16. siječnja zastupnici su glasali za završno izvješće o radu odbora u kojem se zalaže za transparentne postupke i političku odgovornost.

Zastupnici predlažu:

  • Javnosti treba omogućiti pristup studijama koje se koriste u postupku odobravanja.
  • Od podnositelja zahtjeva treba zahtijevati da u javnom registru prijave sve kontrolne studije kako bi se u obzir mogle uzeti sve dostupne informacije.
  • Znanstvenici i stručnjaci trebaju pregledati studije o karcinogenosti glifosata i odrediti maksimalne razine taloga za tlo i površinske vode.
  • Podaci potrebni za sredstva za zaštitu bilja trebaju uključivati dugoročnu toksičnost.
  • Zaustavljanje primjene pesticida u blizini škola, vrtića, igrališta, bolnica, rodilišta i domova za skrb.

Bolji pristup studijama o sigurnosti hrane

U prosincu 2018. Parlament je glasao za izmjene regulative koja pokriva sigurnost hrane u EU-u u svim koracima proizvodnog lanca, uključujući zdravlje životinja, zaštitu bilja i proizvodnju.

Nova pravila bi poboljšala javni pristup studijama koje koristi Europska agencija za sigurnost hrane pri izradi procjena o sigurnosti te bi osigurala da studije budu objektivne i nezavisne.

Zajednički europski registar postojao bi za sve naručene studije, kako bi EFSA mogla provjeriti da tvrtke ne prikrivaju rezultate koji im ne odgovaraju. Ako postoji razlog da se sumnja u dokaze, EFSA može zatražiti dodatne studije.

Endokrini disruptori

Endokrini disruptori i prirodne su i kemijske tvari koje mogu mijenjati funkcije hormonskog sustava kod ljudi i životinja te time štetno utjecati na njihovo zdravlje, a koristi ih se u poljoprivredi za zaštitu bilja.

U listopadu 2017. zastupnici su blokirali prijedlog Europske komisije prema kojem se neki kemijski spojevi u pesticidima ne bi klasificirali kao endokrini disruptori iako su neki od tih istih spojeva dizajnirani kako bi napadali hormonalni sustav organizama (primjerice, štetočina)

Promicanje alternativa

Tržište organske hrane sve je veće te vrijedi oko 30,7 milijardi eura godišnje što je 50 posto više nego 2012. U 2018. zastupnici su izmijenili pravila o biološkoj proizvodnji i označavanju hrane kako bi se bolje pratili novi izazovi u sektoru.

U 2018. zastupnici su usvojili rezoluciju u kojoj pozivaju Komisiju da sastavi prijedloge kako bi se ubrzali postupci evaluacije, autorizacije i registracije pesticida niskog rizika.