Europska Komisija uvela je danas novi instrument koji će pojedincima olakšati postupak obavještavanja Komisije o tajnim kartelima i drugim kršenjima protumonopolskih propisa, a da pritom zadrže anonimnost.

Pojedinac sada može anonimno pomoći u borbi protiv kartela i drugih praksi kojima se narušava tržišno natjecanje. Riječ je o dogovaranju cijena ili ponuda javne nabave, sprečavanju stavljanja proizvoda na tržište ili nepoštenom isključivanju konkurencije, koji mogu strahovito naštetiti europskom gospodarstvu. Takvim se postupcima potrošačima uskraćuje pristup širem izboru robe i usluga po razumnoj cijeni, guše inovacije i gase poduzeća.

Povjerenica Margrethe Vestager, zadužena za politiku tržišnog natjecanja, izjavila je: Oni koji trpe posljedice poslovne prakse koju smatraju pogrešnom, sad mogu pomoći da se stvari poprave. Poznavanje stanja iznutra može biti moćno sredstvo s pomoću kojega Komisija može otkriti kartele i druge prakse kojima se narušava tržišno natjecanje. S pomoću tog novog instrumenta moguće je pružiti informacije, a pritom ostati anoniman. Informiranjem se može pridonijeti učinkovitosti i bržem uspjehu naših istraga u korist potrošača i gospodarstva cijeloga EU-a.

Karteli su dosad većinom otkrivani s pomoću Komisijina programa oslobađanja od kazne ili njezina smanjenja, koji poduzećima omogućuje prijavu vlastite uključenosti u kartel u zamjenu za smanjenje kazne.

Uz pomoć novog instrumenta Komisije i pojedinci koji znaju za postojanje ili djelovanje kartela ili drugih oblika kršenja protumonopolskih propisa mogu pomoći da se stane na kraj takvim praksama.

Budući da se novim sustavom povećava vjerojatnost otkrivanja i progona, njime će se pomoći u odvraćanju od ulaska ili ostajanja u kartelu te od ostalih oblika nezakonitog ponašanja suprotnog tržišnom natjecanju. Stoga se njime dopunjuje i jača učinkovitost Komisijina programa oslobađanja od kazne ili njezina smanjenja.

Novi instrument – anonimno informiranje

U novom instrumentu anonimnost zviždača štiti se posebno oblikovanim šifriranim sustavom slanja poruka kojim se omogućuje izravno komuniciranje. Uslugom upravlja specijalizirani vanjski pružatelj usluga koji djeluje kao posrednik i koji prenosi samo sadržaj primljenih poruka, a ne prosljeđuje sve metapodatke koji bi se mogli iskoristiti za utvrđivanje identiteta osobe koja daje informacije.

Novim instrumentom:

  • omogućuje se pojedincu da pruža informacije, ali i daje mogućnost da od Komisije traži odgovor na svoju poruku,
  • Komisiji se omogućuje da traži objašnjenje i podrobnije podatke,
  • štiti se anonimnost pojedinca šifriranjem komunikacije i oslanjanjem na vanjskog pružatelja usluga,
  • želi se povećati vjerojatnost da će primljene informacije biti dovoljno precizne i pouzdane da Komisija može pokrenuti istragu.

Pojedinci koji su voljni otkriti svoj identitet mogu se obratiti Komisijinu odjelu za tržišno natjecanje izravnim kontaktom na telefonski broj ili adresu e-pošte koji su za to namijenjeni.

Ta je usluga dostupna putem ove poveznice.