4U sklopu kolegija načelnika i gradonačelnika Međimurske županije predstavljen je program EUROPA ZA GRAĐANE 2014.- 2020. Program je predstavila Maja Tomičić iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske koji djeluje kao kontakt točka u Hrvatskoj zadužena za ovaj program.

Gradonačelnici i načelnici upoznali su mogućnosti koje nudi program koji je prvenstveno namijenjen jedinicama lokalne i regionalne samouprave s ciljem poboljšanja razumijevanja Europske unije, njezine povijesti i zajedničkog europskog identiteta te promicanja europskog građanstva i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

Tijekom kolegija potpisana je deklaracija o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj čiji prijedlog teksta je pripremila uža radna skupina sastavljena od predstavnika Ureda za udruge, organizacija civilnoga društva te Udruge gradova, a gradonačelnice i gradonačelnici njome izražavaju spremnost za razvijanje suradnje i partnerskog odnosa s organizacijama civilnoga društva te se obvezuju na provođenje aktivnosti kojima se unapređuje savjetovanje te uspostavlja transparentan i djelotvoran sustav financiranja i podrške provedbi projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za opće dobro.

Grad Čakovec već je prije potpisao deklaraciju, dok su ovom prilikom to učinili gradovi Mursko Središće i Prelog.

Više o programu Europa za građane: http://bit.ly/1KqP6s0