43 % je građana EU-a koji su u prethodnih 12 mjeseci putovali zrakoplovom, željeznicom na duge udaljenosti, brodom ili trajektom čulo za prava koja EU jamči putnicima.

Europska komisija danas je objavila rezultate istraživanja Eurobarometra o pravima putnika u Europskoj uniji (EU). To je istraživanje pokazalo da je 43 % građana EU-a koji su u prethodnih 12 mjeseci putovali zrakoplovom, željeznicom na duge udaljenosti, brodom ili trajektom čulo za prava koja EU jamči putnicima.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: Europska unija jedino je područje na svijetu na kojem putnike štiti cjelovit skup prava. Međutim, putnici trebaju biti bolje informirani o tim pravima, ona trebaju biti razumljivija i njihova primjena jednostavnija. Osim toga, naši propisi trebali bi putnicima i toj industriji jamčiti veću pravnu sigurnost. Zbog toga je Komisija predložila modernizaciju prava putnika u zračnom i željezničkom prometu. Očekujemo od Vijeća i Europskog parlamenta da o njima brzo postignu dogovor kako bi se osigurala učinkovita zaštita putnika u EU-u.

Prava putnika utvrđuju se na razini EU-a, primjenjuju ih pružatelji usluga prijevoza, a tu primjenu prate nacionalna tijela. Zbog razlika među nacionalnim praksama putnicima je katkad nejasno što trebaju učiniti i kome se obratiti, posebno onima koji često prelaze granice država članica.

Komisija se već posebno angažirala da prava putnika budu jasnija i da putnici s tim pravima budu bolje upoznati. S tim je ciljem predstavila prijedloge akata o pravima putnika u zračnom i željezničkom prometu, sastavila smjernice za njihovu primjenu i održava redovitu komunikaciju o relevantnoj sudskoj praksi. Osim toga, pokrenula je i kampanju za informiranje građana.

Više o rezultatima istraživanja:

  • 32 % svih ispitanika (uključujući one koji u 12 mjeseci prije istraživanja nisu putovali nijednom od prethodno navedenih vrsta prijevoza) zna da na razini EU-a postoje prava putnika u zračnom, željezničkom, autobusnom, brodskom ili trajektnom prometu. Međutim, samo ih je 14 % konkretnije upoznato s pravima putnika u zračnom prometu, 8 % s pravima u željezničkom prometu, 5 % s pravima u autobusnom i 3 % s pravima u brodskom ili trajektnom prometu. Ispitanici koji su putovali najmanje jednim od tih načina prijevoza bolje su upoznati s pravima putnika (43 % u usporedbi s 32 %), iako je i taj ukupni broj manji od 50 %.
  • Postotak putnika koji smatraju da su ih prijevoznici dobro informirali o njihovim pravima prije putovanja ovisio je o načinu prijevoza: to je smatralo 40 % putnika u zračnom prometu, 29 % putnika u brodskom ili trajektnom prometu, 26 % putnika u željezničkom prometu i 26 % ispitanika koji su putovali autobusom. Kad je riječ o informiranju putnika tijekom i nakon putovanja, brojke su još niže. 
  • Od putnika koji su se suočili s poteškoćama tijekom putovanja najviše pritužbi podnijeli su putnici u zračnom prometu: njih 37 % u usporedbi s 26 % putnika u autobusnom, 24 % putnika u željezničkom i 18 % putnika u brodskom ili trajektnom prometu. U svim načinima prijevoza ukupno 26 % putnika podnijelo je pritužbu zbog poteškoća tijekom putovanja. Među ispitanicima koji su se suočili s poteškoćama tijekom putovanja, ali nisu se službeno žalili (72 %), najveći broj njih odgovorio je da su mislili da od pritužbe nema koristi (45 %), a drugi najčešći razlog nepodnošenja pritužbe bio je osjećaj da je iznos novca u pitanju premalen (25 %).
  • 53 % putnika koji su se suočili s poteškoćama u zračnom prometu u prethodnih 12 mjeseci navelo je da su im zračni prijevoznici ponudili neku vrstu pomoći (u obliku hrane i pića ili zamjenskog leta, povrata troškova, novčane naknade, smještaja itd.), neovisno o tome jesu li im se žalili ili ne. Međutim, samo 43 % ispitanika koji su putovali željeznicom i 38 % ispitanika koji su putovali autobusom, brodom ili trajektom navelo je da su im prijevoznici ponudili pomoć u slučaju poteškoća tijekom putovanja.
  • 55 % putnika koji su se žalili prijevozniku zbog poteškoća tijekom putovanja izjavilo je da su zadovoljni odgovorom prijevoznika, ali samo 37 % putnika koji su se suočili s poteškoćama tijekom putovanja bilo je zadovoljno načinom na koji ih je prijevozničko poduzeće obavijestilo o postupcima za podnošenje pritužbi.
  • Velika većina (81 %) ispitanika koji su u nekom trenutku putovanja zatražili pomoć za osobu s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti (tj. 8 % ukupnog broja ispitanika) navela je da su bili zadovoljni odgovorom prijevoznika na takav zahtjev. Nešto manji broj (60 %) bio je zadovoljan tim odgovorom kad je njihovo putovanje uključivalo više od jednog načina prijevoza.

Sljedeći koraci

Rezultati istraživanja uzet će se u obzir u dvama tekućim zakonodavnim postupcima, od kojih se jedan odnosi na prava putnika u željezničkom, a drugi u zračnom prometu, te pri evaluiranju prava putnika u autobusnom prijevozuprava putnika u prijevozu morem i unutarnjim plovnim putevima i prava putnika s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti u zračnom prometu. U tom će se kontekstu razmotriti i dostupnost multimodalnog prijevoza za te i druge putnike.

Kontekst

Istraživanje je provedeno od 19. veljače do 4. ožujka 2019. na temelju razgovora s 27 973 građana EU-a.

Zakonodavstvo EU-a kojim se štite prava putnika i koje će im omogućiti da se snađu u šumi nacionalnih propisa uvodi se za sve načine prijevoza. Riječ je posve novom pristupu, bez presedana bilo gdje na svijetu jer putnici ne uživaju takvu zaštitu ni na jednom drugom kontinentu.

Više informacija

Cjelokupni rezultati istraživanja Eurobarometra o pravima putnika.

Informacije o pravima putnika u EU-u dostupne su na stranicama Vaša Europa.