01-bis2Jedan od prioriteta EU-a u Gvatemali pružanje je podrške radi jačanja pravde i sigurnosti, ljudskih prava i sprečavanja nasilja nad ženama. Smatra se da je u Gvatemali otprilike jedna od četiri žene u reproduktivnoj dobi žrtva nasilja u obitelji. Samo 2013. nasilnom smrću u Gvatemali umrle su 564 žene, a od 2000. ubijeno je više od 7 000 žena.

Jedno od glavnih postignuća suradnje EU-a bilo je stvaranje sustava za osiguravanje zaštite i usluga ženama koje su žrtve nasilja. Projektom se pomoglo pri sprečavanju nasilja nad ženama u 17 općina. U okviru projekta pružena je kulturno relevantna psihološka i pravna podrška 520 žena koje su preživjele nasilje u obitelji. Projektom je osposobljeno 600 žena pripadnica autohtonih naroda za sprečavanje nasilja.

Nekad žrtva nasilja u obitelji, Rafaela je promijenila svoj život i preobrazila se iz nekoć sramežljive, zlostavljane i nepismene žrtve u današnju „majku zajednice” i pravnu savjetnicu.#‎EYD2015‬ 

Kako, pročitajte na: http://bit.ly/1C4oCNQ

Pročitajte i kako su Lesbia, Telma S., Adelma, Rosa and Telma A. promijenile svoj život.

Izvor: EYD2015

Slika: © European Union, 1995-2015